Convenor
CA. Abhishek S. Dhamne
Flat No 302 Sanjog Apt,
Behind O B C Bank Off Iti Road,
Parihar Chowk,
Aundh, Pune 411007
Mobile No. : 9890541551
Email Id : abhishekdhamne@ssdca.in
abhishekdhamne@yahoo.com

Dy. Convenor
CA. Shrikant P. Thorat
Survey No. 47 / 7,
Prabhu Kunj Society,
Taware Colony,
Pune Satara Road,
Pune – 411009
Mobile No. : 9890393742
Email Id : cashreekantpthorat@gmail.com
shrikant_amit@yahoo.com